Velkommen

Vi har følgende områder: Eiendomsrett: Eiendomssalg - Boligsalg - Seksjonering - Odelsrett - Husleierett.

Familierett: Samboeravtaler - Skilsmisse - Arv - Skifte - Testament - Bestyrelse av dødsbo.

Kjøpsrett / Avtalerett / Selskapsrett - Firmaetablering.

Erstatning - Pasientskader.

Arbeidsrett - Gjeldsforhandlinger.

Prosedyre

Gårdsbestyrelse og eiendomsmegling.